Mechanika statystyczna układów sieciowych

Zdjęcie okładki
Promocja
5,25 zł
21.00 zł
Dział: Mechanika
Autor
Zbigniew Domański
Monografia, Monografia nr 200, wyd. I, 188 s., 2011 r., 120 egz.
ISBN
978-83-7193-488-9
Spis treści
SPIS TREŚCI
 1. WSTĘP
 2. MIKROSIECI - PRZEGLĄD KONCEPCJI TEORETYCZNYCH I ZASTOSOWAŃ
  1.  UKŁADY MIKROPRZEPŁYWOWE
   1. Separacja molekularna w sieciach przeszkód mechanicznych
   2. Mikroprzepływy płynów w polach siłowych o strukturze sieciowej
  2. ODPORNOŚĆ FILTRÓW NA ZATYKANIE
   1. Geometrie płaskich sieci filtrujących
   2. Perkolacja sieci transportujących
   3. Modelowanie blokady filtrów z wykorzystaniem efektu rozmiarowego
 3. FUNKCJE KORELACYJNE W SIECIACH DWUWYMIAROWYCH
  1. GRAFY I ICH ZASTOSOWANIE DO ANALIZY SIECI
   1. Podstawowe określenia
   2. Efektywność transportu w sieciach z losową połączeniowością
  2. FUNKCJE ROZKŁADU ODLEGŁOŚCI MIĘDZY WĘZŁAMI
   1. Sieć kwadratowa
   2. Zmodyfikowana sieć kwadratowa
   3. Sieci: trójkątna, heksagonalna i Kagomé
  3. WŁASNOŚCI STATYSTYCZNE SIECI SKOŃCZONYCH
  4. ZNISZCZENIA MECHANICZNE W DYSKRETNYM UKŁADZIE SIECIOWYM
 4. PROPAGACJA ZABURZEŃ W SIECI
  1. FALE BIEGNĄCE W OŚRODKU CIĄGŁYM
  2. FALE BIEGNĄCE W OŚRODKU DYSKRETNYM
  3. FALE BIOLOGICZNE W OŚRODKU DYSKRETNYM
 5. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SIECI PERIODYCZNYCH
  1. OPIS MATEMATYCZNY SIECI KRYSTALICZNYCH
   1. Energia potencjalna sieci krystalicznej
   2. Funkcje i sumy sieciowe
   3. Sieć odwrotna
   4. Sieci Bravais
  2. DRGANIA SIECI KRYSTALICZNEJ
   1. Równania ruchu i symetrie rozwiązań
   2. Drgania podłużne i poprzeczne
   3. Drgania sieci prostych
   4. Klasyfikacja drgań: gałęzie drgań optycznych i drgań akustycznych
   5. Sieć jednowymiarowa z dwoma molekułami w komórce elementarnej
   6. Prędkość fazowa i prędkość grupowa fali
   7. Drgania sieci ograniczonych
  3. DRGANIA NORMALNE
  4. FONONY
   1. Analogie pomiędzy mechaniką klasyczną i kwantową
   2. Funkcje własne i energie własne oscylatora kwantowego
   3. Operatory kreacji i anihilacji fononów
   4. Kwantowy obraz drgań sieci
 6. POLA NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH
  1. WŁAŚCIWOŚCI SPRĘŻYSTO-ELASTYCZNE CIAŁ O STRUKTURZE SIECIOWEJ
  2. MIKROSKOPOWE PODSTAWY TEORII ELASTYCZNOŚCI
   1. Uśrednianie zgrubne
   2. Równania ciągłości
   3. Zakres stosowalności klasycznej teorii elastyczności
   4. Warunki stosowalności prawa Hooke’a
  3. ELASTYCZNOŚĆ SIECI Z NIEPORZĄDKIEM
   1. Defekty punktowe - drgania zlokalizowane
   2. Prosty model lokalizacji drgań
   3. Funkcje Greena w analizie sieci z defektami i oddziaływaniami losowymi
   4. Sieci rozcieńczone - perkolacja sztywności
 7. FALE MAGNETOELASTYCZNE
  1. SPRZĘŻENIE MAGNETOELASTYCZNE
  2. FALE SPINOWE
   1. Magnony
   2. Dyspersja fal spinowych
   3. Fale spinowe w ferromagnetyku o symetrii kubicznej
  3. ODDZIAŁYWANIE MAGNON-FONON W SIECI O SYMETRII KUBICZNEJ
 8. CIEPŁA SIECIOWE NOŚNIKÓW ENERGII
  1. GĘSTOŚĆ STANÓW
  2. CIEPŁA WŁAŚCIWE
   1. Koncepcje ciepła właściwego ciał stałych
   2. Fononowe i magnonowe ciepła właściwe
   3. Elektronowe ciepło właściwe
  3.  PRZEWODNICTWO CIEPLNE UKŁADÓW MEZOSKOPOWYCH

PODSUMOWANIE
LITERATURA