Zachowania kontrproduktywne i dysfunkcyjne w życiu organizacji

okładka książki
Nowość!
46,20 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Leszek Cichobłaziński
Monografia, Monografia Nr 333, Wyd. I, 178 s., 2017 r., 150 egz.
ISBN
978-83-7193-672-2
Spis treści

 

 1. Teoriopoznawcze zagadnienia zarządzania
  1. Zasoby ludzkie w procesie zarządzania organizacjami
   1. Specyfika zasobów ludzkich
   2. Istota zarządzania zasobami ludzkimi
   3. Zarządzanie pracownikami a ich zaangażowanie
  2. Zachowania organizacyjne w zarządzaniu firmą
  3. Norma i anomia w organizacji
  4. Zdrowa organizacja
   1. Elastyczność strategiczna
   2. Kontrproduktywność a innowacje
   3. Kontrproduktywność a funkcje zarządzania
  5. Ciemna strona organizacji
 2. Kontrproduktywność a zarządzanie zachowaniami organizacyjnymi
  1. Podstawy teoretyczne
  2. Etyka zarządzania a morale zespołów pracowniczych
  3. Sprawiedliwość organizacyjna
  4. Działania odwetowe
  5. Kontrproduktywność w ujęciu teorii niezawodności
  6. Neutralizacja aksjologiczna w służbie kontrproduktywności
 3. Kontrproduktywność a zarządzanie - wybrane zagadnienia
  1. Dysfunkcyjny konflikt organizacyjny
  2. Stres organizacyjny
  3. Brudne wspólnoty
  4. Toksyczne przywództwo
  5. Wypalenie zawodowe
  6. Mobbing
  7. Dysfunkcje komunikacji organizacyjnej
 4. Substancje psychoaktywne w miejscu pracy
  1. Zagadnienia teoretyczne
  2. Skutki problemu alkoholowego w miejscu pracy
  3. Stres organizacyjny a problem alkoholowy w miejscu pracy
  4. Programy wsparcia pracowników
   1. Programy pomocowe w systemie zarządzania zasobami ludzkimi
   2. Zasady programów pomocowych
  5. Działania profilaktyczne
   1. Opis przypadków
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi a substancje psychoaktywne - badania empiryczne
  1. Cel, problem i metoda badań
  2. Charakterystyka badanej próby
  3. Postawy pracodawców wobec pracowników z problemem alkoholowym
  4. Analiza wyników badań

Zakończenie
Literatura
Aneks
Streszczenie
Summary