Obliczenia elektromagnetyczne szynowodów

Zdjęcie okładki
Nowość!
87,15 zł
Dział: Elektrotechnika
Autor
Dariusz Kusiak, Tomasz Szczegielniak
Monografia, Mongrafia 326, 176 s., 2017 r., 150 egz.
ISBN
978-83-7193-665-4
Spis treści

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ
PRZEDMOWA

 1. WSTĘP
  1. Osłonięte tory wielkoprądowe
  2. Jednobiegunowe tory wielkoprądowe
  3. Trójbiegunowe tory wielkoprądowe
  4. Badania i obliczenia osłoniętych torów wielkoprądowych
  5. Prądy wirowe w osłoniętych torach wielkoprądowych
  6. Zastosowanie szynoprzewodów prostokątnych
  7. Zagrożenia elektromagnetyczne w środowisku pracy
 2. IMPEDANCJE TORÓW WIELKOPRĄDOWYCH
  1. Impedancje szynoprzewodów o skończonej długości
  2. Impedancja własna przewodu rurowego o skończonej długości
  3. Impedancje własne i wzajemne układu rurowego przewodu fazowego i rurowego współosiowego ekranu
  4. Impedancje własne i wzajemne układu rurowego przewodu fazowego i rurowego  niewspółosiowego ekranu
  5. Impedancje własne i wzajemne układu niekoncentrycznych równoległych przewodów rurowych
  6. Impedancje własne i wzajemne równoległych szyn prostokątnych
  7. Metoda analityczno-numeryczna wyznaczania impedancji własnych i wzajemnych szyn
  8. Pomiar impedancji układów szynoprzewodów prostokątnych
 3. POLE MAGNETYCZNE W OBSZARZE ZEWNĘTRZNYM TRÓJFAZOWEGO JEDNOBIEGUNOWEGO EKRANOWANEGO PŁASKIEGO TORU WIELKOPRĄDOWEGO
  1. Model trójfazowego jednobiegunowego ekranowanego płaskiego toru wielkoprądowego dla zewnętrznego pola magnetycznego
  2. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym fazy L1
  3. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym fazy L2
  4. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym fazy L3
  5. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu HOIO-24/2.5
  6. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu HOIO-24/5
  7. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu HOIO-24/14
 4. POLE MAGNETYCZNE W OBSZARZE ZEWNĘTRZNYM TRÓJFAZOWEGO TRÓJBIEGUNOWEGO EKRANOWANEGO SYMETRYCZNEGO TORU WIELKOPRĄDOWEGO
  1. Model trójfazowego trójbiegunowego ekranowanego symetrycznego toru wielkoprądowego dla zewnętrznego pola magnetycznego
  2. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym
  3. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu EHON-12/2
  4. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu EHON-7.6/1.6
  5. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu EHON-12/4
  6. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu EHON-12/3.6
  7. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu EHON-36/2.5
 5. 5.OBLICZENIA POLA MAGNETYCZNEGO SZYNOPRZEWODÓW PROSTOKĄTNYCH
  1. Metoda analityczno numeryczna wyznaczania pola magnetycznego
   1. Gęstości prądów w szynoprzewodach prostokątnych
   2. Pole magnetyczne szynoprzewodów prostokątnych
  2. Pomiar pola magnetycznego szynoprzewodów prostokątnych
  3. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu EUROBAR-12/3.5
  4. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu HONR-12/3.5
  5. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu HONR-12/4
  6. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu EUROBAR DC-1.1/5
  PODSUMOWANIE
  LITERATURA